Elektromobilność w Polsce

fot.: nfośig
NFOŚiGW - aktualności

NFOŚiGW wspiera rozwój elektromobilności w Polsce

W dniu 27.07.2017r. w obecności Pana Pawła Sałka - Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej, Pan Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW w imieniu Funduszu i Pan dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor IOŚ-PIB w imieniu Instytutu, podpisali umowę dotacji w sprawie realizacji Projektu pn.: „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”

Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania samochodów elektrycznych oraz kompleksowa analiza wpływu wprowadzenia na szeroką skalę floty w ujęciu środowiskowym i technicznym. Opracowana zostanie również metodyka prowadzenia działań wspierających rozwój elektromobilności w Polsce z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. W zakresie projektu planuje się także kampanię promocyjną dotyczącą wykorzystania aut elektrycznych oraz OZE.

W ramach wymiany doświadczeń ze strony norweskiej w projekcie uczestniczyć będzie partner norweski - Green Business Norway, który posiada szeroką wiedzę w obszarze elektromobilności. Norwegia obecnie dysponuje doskonale rozbudowaną, inteligentną siecią ładowania, a samochody elektryczne stanowią już 24% wszystkich sprzedawanych obecnie aut; wykorzystanie doświadczeń partnera norweskiego będzie miało kluczowe znaczenie w realizacji projektu.

Koszt całkowity projektu wynosi 4 075 535,00 zł, zaś dofinansowanie na poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania w wysokości 3 464 204,75 PLN(85%)pochodzi ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a pozostałe 611 330,25 PLN (15%) ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

żródło: 

Plus Ekologia

Ogólnopolski magazyn plus Ekologia jako niezależna platforma do wypowiedzi dociera z informacją zarówno do społeczności lokalnej jak i administracji publicznej, przyglądając się uważnie kształtującej się rzeczywistości ekologicznej.
tel.: +48 601 212 657
e-mail: redakcja@plusekologia.pl

Plus Ekologia Tweety

Dołącz do nas

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
Google+ icon