NFOŚiGW

Stop smog

fot. nfoś

Stop smog

Ogólnopolska kampania edukacyjna „Stop smog”, prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Green Business Norway – we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwem Środowiska – ma podnieść świadomość ekologiczną Polaków.

Elektromobilność w Polsce

fot.: nfośig

NFOŚiGW wspiera rozwój elektromobilności w Polsce

W dniu 27.07.2017r. w obecności Pana Pawła Sałka - Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej, Pan Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW w imieniu Funduszu i Pan dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor IOŚ-PIB w imieniu Instytutu, podpisali umowę dotacji w sprawie realizacji Projektu pn.: „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”

Polsko - białoruska ochrona wód

NFOŚiGW rozszerza polsko – białoruską współpracę w dziedzinie ochrony wód

W dniu 18 lipca br. z inicjatywy i udziałem Prezesa NFOŚiGW dr inż. Kazimierza Kujdy odbyła się „Pierwsza polsko-białoruska konferencja w zakresie ochrony wód”.

Eco miasto

fot: nfoś
 

NFOŚiGW patronuje projektowi ECO MIASTO

W Ambasadzie Francji w Polsce w dniu 29 czerwca 2016 roku odbyła się inauguracja IV edycji inicjatywy ECO MIASTO – działań polskich i francuskich samorządów promujących i wdrażających w naszych miastach ideę zrównoważonego rozwoju.

 

MEW-y

oze.mikroinstalacje.edu.pl

MEW-y, czyli Mała Energetyka Wodna

 

Wody powierzchniowe w Polsce zajmują 2,7 % powierzchni kraju a w przeliczeniu na jednego mieszkańca ich zasobność jest trzy razy mniejsza niż  średnia europejska.

Konkurs NFOŚiGW

fot: NFOŚiGW

Konkurs „Razem dla klimatu”

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie grantowym "Razem dla klimatu", dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.

LIFE a łagodzenie klimatu

Fot. LIFE

Budujemy potencjał programu LIFE

Autor: LIFE 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpił do realizacji projektu budowy potencjału Programu LIFE.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją o programie.
 

Europejska Konwencja Krajobrazowa (EKK)

Fot. GDOŚ

Tekst i założenia Konwencji

 

 

Założenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

Polska w 2004 r. ratyfikowała Europejską Konwencję Krajobrazową sporządzoną we Florencji 20 października 2000 r., czym zobowiązała się do stosowania jej przepisów.

Plus Ekologia

Ogólnopolski magazyn plus Ekologia jako niezależna platforma do wypowiedzi dociera z informacją zarówno do społeczności lokalnej jak i administracji publicznej, przyglądając się uważnie kształtującej się rzeczywistości ekologicznej.
tel.: +48 601 212 657
e-mail: redakcja@plusekologia.pl

Plus Ekologia Tweety

Dołącz do nas

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
Google+ icon