Prawo i Administracja

Elektrownie węglowe na cenzurowanym

Zaostrzone standardy emisji dla elektrowni węglowych wchodzą w życie

31 lipca Komisja Europejska przyjęła decyzję wdrażającą tzw. konkluzje BAT, które zaostrzają normy dla zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie węglowe.

„Zegar dla starych elektrowni zaczął tykać” - powiedziała Magdalena Zowsik z Greenpeace.

Uchwały antysmogowe w Polsce

fot.: nie rób dymu

Uchwały antysmogowe w Polsce. Kiedy wejdą w życie?

Od początku roku obserwuje się w kraju wzmożone działania mające na celu ochronę polskich miast przed smogiem.

Część województw zdecydowało się na opracowanie uchwał antysmogowych, które czekają już na wejście w życie. Kiedy to nastąpi?

Pierwsza Małopolska, drugi Śląsk

IX Europejski Kongres Gospodarczy

fot.:ptwp

Za miesiąc IX Europejski Kongres Gospodarczy

Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji

 

Nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

źródło: MMC

Problematyczne aspekty oceny środowiskowej w procesie pozyskiwania decyzji środowiskowych

 

Nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nałożyła nowe wymogi związane z tworzeniem raportów oraz pozyskiwania decyzji środowiskowych.

Co dalej z PROP?

fot. wwf

Czy zniszczenie niezależności PROP oznacza pierwszy krok do rozmontowania systemu ochrony przyrody w Polsce?

 

Państwowa Rada Ochrony Przyrody, jak dotąd apolityczny organ, opiniujący działania związane z ochroną przyrody w Polsce, przestała istnieć w dotychczasowym składzie.

Fotowoltalika - nowe propozycje

 

Jeden współczynnik dla wszystkich instalacji: propozycja dobra, lecz niewystarczająca

 

Na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa w dn. 24.05 posłowie PiS zgłosili 53 autopoprawki do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Forum gospodarki niskoemisyjnej

FORUM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

w ramach Platformy Zrównoważona Energia Konferencja jest organizowana we współpracy z Ministerstwem Energii „Rozwój inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Polsce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju krajów” 22 kwietnia 2016, Ministerstwo Energii, Warszawa

 

Łódzka SSE - wizyta wiceministra R. Domagalskiego

Wiceminister Domagalski wziął udział w Business Mixer Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Business Mixer to wydarzenie, które na stałe zostało wpisane w kalendarz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Forum gospodarki niskoemisyjnej

22 kwietnia o godz. 9:00 w Ministerstwie Energii w Warszawie (sala "Pod Kopułą") rozpocznie się współorganizowane z Ministerstwem Energii  Forum Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach współpracy z Platformą Zrównoważona Energia.

Podczas konferencji będzie mowa m.in. o możliwościach poprawy efektywności energetycznej, rozwoju mechanizmów konkurencji oraz innowacyjności przy zachowaniu określonego bezpieczeństwa energetycznego. Gościem specjalnym konferencji będzie Daivis Virbickas, Prezes Zarządu Litgrid.

Zwarte szeregi branży fotowoltalicznej

Branża Fotowoltaiczna jednoczy siły w walce o przetrwanie

Stanowisko Porozumienia Branży Fotowoltaicznej w Polsce podpisane/ Dr Stanisław M. Pietruszko Przewodniczącym Porozumienia / Spotkanie przedstawicieli branży w ME

 

Plus Ekologia

Ogólnopolski magazyn plus Ekologia jako niezależna platforma do wypowiedzi dociera z informacją zarówno do społeczności lokalnej jak i administracji publicznej, przyglądając się uważnie kształtującej się rzeczywistości ekologicznej.
tel.: +48 601 212 657
e-mail: redakcja@plusekologia.pl

Plus Ekologia Tweety

Dołącz do nas

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
Google+ icon