Perspektywy w ochronie bioróżnorodności

mat. PAN Olsztyn
Sympozjum

II SYMPOZJUM PERSPEKTYWY W OCHRONIE BIORÓŻNORODNOŚCI

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Programowego serdecznie zapraszamy do udziału w II Sympozjum - Perspektywy w Ochronie Bioróżnorodności, które odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2017 r., w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie.

Pierwsze Sympozjum odbyło się w dniach 28-29 listopada 2016 roku w Wierzbie. Sympozjum umożliwiło zaprezentowanie działalności naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, jak również przedstawienie planów badawczych w/w jednostek. Sympozjum pozwoliło nawiązać dialog środowiska naukowego z przedstawicielami władz lokalnych oraz instytucji zaangażowanych w ochronę bioróżnorodności.

fot. P. Nadolski

Podczas ubiegłorocznej konferencji poczuliśmy jako jej uczestnicy potrzebę kontynuacji dyskusji, wymiany myśli i poglądów na tematy związane z ochroną bioróżnorodności. Profesor Mariusz Piskuła powiedział wówczas: „Spotykajmy się częściej, cyklicznie, co roku”.

Zatem bazując na optymistycznym nastawieniu i deklaracji uczestnictwa Gości I Sympozjum oraz znając potrzeby tematyczne o jakich chcielibyśmy dyskutować, zapraszamy Państwa do udziału w II Sympozjum.

fot. R. Dubełek

Żywimy nadzieję, że zarówno część naukowa, jak i towarzyska oraz niepowtarzalna przyroda Półwyspu Popielańskiego będą dla Państwa stymulujące i przyczynią się do przedstawienia interesujących prelekcji oraz wyników badań podczas Sympozjum.

Więcej informacji dotyczących programu, uczestnictwa, nadsyłania streszczeń oraz zakwaterowania przedstawimy wkrótce.

Anna Korzekwa

Komitet Programowy

·         prof. dr hab. Marek Konarzewski, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,

·         dr hab. Krzysztof Schmidt, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży,

·         prof. dr hab. Dariusz J. Skarżyński, IRZiBŻ PAN Olsztyn,

·         prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

·         dr hab. Dariusz Zalewski, prof. nadzw., Polski Związek Łowiecki Olsztyn, UW-M w Olsztynie,

·         Jan Goździewski, PZŁ Suwałki,

·         prof. dr hab. Władysław Kordan, UW-M w Olsztynie,

·         dr hab. Mariola Słowińska, IRZiBŻ PAN w Olsztynie,

·         Krzysztof Wittbrodt, Mazurski Park Krajobrazowy,

·         dr hab. Marta Siemieniuch, prof. nadzw. IRZiBŻ PAN Olsztyn,

·         dr hab. Anna Korzekwa, prof. nadzw., IRZiBŻ PAN Olsztyn.

 

 

Kontakt:

bioroznorodnosc@pan.olsztyn.pl

tel. 89 539 31 38

Link do strony internetowej sympozjum:

http://pan.olsztyn.pl/2017/08/ii-sympozjum-naukowe-perspektywy-w-ochronie-bioroznorodnosci/

żródło: Institute of Animal Reproduction and Food Research, Polish Academy of Sciences

 

Plus Ekologia

Ogólnopolski magazyn plus Ekologia jako niezależna platforma do wypowiedzi dociera z informacją zarówno do społeczności lokalnej jak i administracji publicznej, przyglądając się uważnie kształtującej się rzeczywistości ekologicznej.
tel.: +48 601 212 657
e-mail: redakcja@plusekologia.pl

Plus Ekologia Tweety

Dołącz do nas

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
Google+ icon